Trầy trật quét CCCD để xác thực sinh trắc

Cần giao dịch 500 triệu đồng mỗi ngày, song không thể quét CCCD trong bước xác thực sinh trắc ngân hàng, anh Đặng Quân ra tận nhà băng “cầu cứu” thì gặp hàng dài người bị vấn đề tương tự.

[pa_bvlq]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *