Hoa Tết vắng khách sát giao thừa

Một ngày trước giao thừa, anh Trung vẫn còn 100 gốc quất tồn thay vì đã hết hàng như mọi năm, anh dự định bán đến sát giao thừa và hạ giá tối đa để thu lại chút vốn.

[pa_bvlq]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *