Chật vật với khoản trợ cấp hưu trí trượt giá

Hai năm từ khi đủ tuổi nhận trợ cấp hưu trí, ông Thắng tại Hà Nội nói, khoản 360.000 hỗ trợ mỗi tháng dù tằn tiện cũng cũng chỉ đủ để mua gạo, rau dưa trong một tuần thay vì cả tháng như trước đây.

[pa_bvlq]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *