Nhiều nhân tài Việt muốn hồi hương

Dù chưa bao giờ nghĩ sẽ quay về Việt Nam khi nỗ lực xây dựng sự nghiệp trên đất Úc, GS Nguyễn Văn Tuấn liên tục kết nối với quê nhà suốt 20 năm qua và dự định sẽ về hẳn trong 2 năm tới.

[pa_bvlq]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *