Khách Tây thích vừa du lịch vừa làm việc ở Việt Nam

Một năm qua, Tim, người Mỹ, dành 5-6 tiếng làm việc online, thời gian còn lại thăm thú nhiều thành phố tại Việt Nam.

[pa_bvlq]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *